Online diensten ivm lockdown

Gezien de ontwikkelingen en het advies van zowel de PKN als het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft het moderamen besloten om vanaf a.s. zondag 20 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 online diensten uit te zenden. Het is jammer. Vooral in deze tijd maar wij moeten er met z’n allen door heen.

De Kerstnachtdienst laten wij ook vervallen omdat de opzet, meer gemeenteleden de gelegenheid te geven een dienst te kunnen bijwonen in de kersttijd, nu niet relevant is.

.

Naar het overzicht