Mogen wij even uw aandacht ?

Samen in de naam van Jezus.
Dat is onze Missie.
Wij geloven dat wij, van jong tot oud, gemeente
van Christus mogen zijn, hier in Zwartsluis. Allemaal verschillend maar uitgerust met verschillende talenten.
Mogen wij gebruik maken van uw talenten? Ja, dat mogen wij wanneer wij terugblikken naar de dienst op Pinksterzondag en de Slotdienst.
Vele gemeenteleden hebben hier hun steentje aan bijgedragen. Daar zijn wij dankbaar voor.
In de slotdienst heeft Mixed het mooie lied “een toekomst vol van hoop” gezongen.
Die hoop spreken wij als kerkenraad ook uit. De hoop dat wij in september weer met een voltallige kerkenraad mogen starten.
Helaas zijn bij de kerkenraad nog verschillende stoelen leeg.

Bij de diaconie is de vacature van Gerda Winter,wijlen Jannie de Lange en Heleen Kanis nog steeds niet ingevuld.
Nu Stefan Post in september 2021 ook aftreedt zijn er welgeteld vier vacatures. U begrijpt dat wanneer de vacatures niet ingevuld worden het steeds moeilijker wordt om de taken, die van de diaconie worden verwacht, te kunnen uitvoeren.
Bij de ouderlingen is de vacature van Erna Kiers, Tiny Poortvliet en Esther Mosman nog steeds niet ingevuld. Wijk 1, 2 B en wijk 6 zijn vacant.
De vacante wijken worden zoveel mogelijk bezocht door Egbert Knoeff, Jenny de Vries,Afke Oosterhaven en Jacob Lok. Maar u begrijpt dat zij niet overal kunnen zijn.
Het zou fijn zou zijn wanneer de vacatures weer worden ingevuld.
Bij de ouderling kerkrentmeesters zijn ook nog twee plaatsen die ingevuld kunnen worden.

Bij de jeugdouderlingen is de vacature van Mirjam Gräfe nog niet ingevuld. In september treedt Jos Gräfe ook af.
Laten wij Hetty Scholten in de kou staan? Dat kan en mag toch niet zo zijn. Wij hebben het over de jeugd, die de toekomst heeft.
Wat is er dan mooier om die te mogen begeleiden in Gods wijngaard.
Mogen wij u vragen om na te denken over het ambt?
Misschien vindt u het moeilijk maar praat er eens over met vrienden, familie of een lid van de kerkenraad.

Wij hopen dat het lezen van dit gedicht u bezig houdt, dat u daar over spreekt met uw naaste (n) en zo nodig bij een van de kerkenraadsleden informatie inwint
en.......als het mogelijk is u beschikbaar stelt voor een ambt.
Wij hopen en bidden dat u wat extra werk wilt gaan verrichten in de Wijngaard van de Heer, die gemeente heet.
De kerkenraad.

Naar het overzicht