Knieperties verkoop van start !

Wij kunnen van start!

Veel gemeente leden hebben zich opgegeven om te bakken. De roosters zijn rondgebracht. Het jeugdhonk is weer verbouwd tot “bakkerij”. De eerste bakkers starten woensdag 18 januari.
Maandag 23 januari en woensdag 25 januari trekken de jeugdleden en hun ouders erop uit om de kniepertjes te verkopen. We kunnen voor de verkoop nog versterking gebruiken.
U bent daarom van harte welkom!
U/jij kunt zich melden in het trefpunt (grote zaal) vanaf 18:00 uur.
De kniepertjes Commissie wenst een ieder veel bakplezier en een succesvolle verkoop toe.

Naar het overzicht