Kinderkerk kerstproject

24 december – Jona 4: Gods liefde voor iedereen.
Gods liefde geldt voor alle mensen en is onvoorstelbaar groot. Vandaar is het symbool een wit hart, wit als de symbolische kleur voor God. Stralend helder. Het hart is gevuld met schelpen. Schelpen zijn kleine schatten uit de zee. Elk steeds weer anders van vorm en van kleur, allemaal uniek en bijzonder. Soms aan de buitenkant donker en grauw maar schitterend aan de binnenzijde. De schelpen staan voor alle mensen op de wereld. God houdt van ons allen, we zijn als kleine schatten uit de zee. Ieder uniek maar zo bijzonder, zo waardevol! Ook Jona mag ervaren dat God van hem houdt maar ook van alle andere mensen. Iedereen is door God geliefd. Juist door Gods liefde te delen en ook aan de ander te gunnen, stralend en mooier. Samen vormen we een schitterend geheel.

25 december – Lucas 2: Gods liefde wordt geboren.
Jona heeft veel van Gods liefde mogen leren en mogen voelen dat God ondanks zijn fouten, van hem houdt. Hem wil vergeven en dat hij opnieuw mag beginnen. Met Kerst mogen we belijden dat de Redder van de wereld is geboren, hoop voor de toekomst! Het leven van de hele wereld zal veranderen voor iedereen die in Hem wil geloven, voor ieder die de reddingsboei wil grijpen die God aan de wereld geeft. De reddingsboei is gemaakt van touw, als teken van de verbondenheid van God met de wereld, als teken van Gods trouw. De beloofde Redder is geboren. De witte schelpen vullen de reddingsboei naast het touw. De witte schelpen staan voor alle mensen die door de Redder wit gewassen mogen worden op de Paasmorgen. Uit liefde vergeeft God de fouten van de wereld. Zijn liefde is oneindig groot, Hij heeft zijn enig geboren Zoon naar de wereld gestuurd om ons te redden van zonde en schuld.

31 december – Matteüs 12:38-45 : Zie jij Gods liefde?
Jezus is in gesprek met de Farizeeën. Ze willen een teken, een bewijs zien. Dan verwijst Jezus naar Jona. Jona zat drie dagen in de vis. Daar ontdekte hij dat Hij Gods redding nodig had. Jezus verwijst in dit Bijbelgedeelte naar zijn dood en opstanding. Jezus is meer dan Jona. Jezus is de Messias, de Redder. Uit liefde voor zijn Vader en voor de mensen in de wereld zal Hij sterven aan het kruis en na drie dagen opstaan. Alleen door Hem kan er redding plaatsvinden. Het symbool van Kerst, de reddingsboei heeft pas echt zin als deze verbonden is met het anker, het teken van hoop. Hoop door het werk van Jezus: het lijden en opstaan dat we mogen vieren met Pasen. Een anker geeft houvast, biedt zekerheid en vraagt om geloof. Dit anker is gemaakt van hout uit de zee, hout gevuld met Zijn liefde. Hout dat wijst naar de kribbe en van het kruis.

Naar het overzicht