Kerstpaketten

De diaconie, wil de mensen in Zwartsluis, die het financieel niet breed hebben graag een kerstpakket aanbieden.
Hiervoor hebben we uw hulp nodig!
Als diakenen weten wij niet alle namen van de mensen in Zwartsluis die financieel moeilijk rond kunnen komen.
Daarom vragen we u om namen door te geven van mensen die volgens u in aanmerking komen voor een kerstpakket.
U kunt dit doen door de naam en adres door te geven aan een van de diakenen, of een briefje in de collectezak te doen.

Namens de diaconie, hartelijk dank

Naar het overzicht