Kerkdienst 16 juli 2017

Een mens in gevecht met God!

We hebben het over Habakuk, een wat onbekende profeet.

Maar wat heeft zijn bijbelboek een prachtige inhoud.

Hij bidt: 'Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien,

de ellendige te kunnen verdragen.

Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen?'

Hierover gaat het op zondag 16 juli om 10.00 uur in de Hervormde Kerk te Zwartsluis.

WELKOM

Naar het overzicht