Jeugdkerk 16-07-2017: geen woorden maar daden

Jeugdkerk 16-07-2017: geen woorden maar daden (Eerste brief van Johannes 3: 16-18)

De laatste Jeugdkerk voor de zomertijd écht aanbreekt. Welkom aan de nieuwe brugklassers: Victor, Wendy, Tiemen, Rick, Wendy en Jarno. Ze waren er alle zes!
Ook Ruben en Jorin Hartkamp waren aanwezig en hebben we welkom geheten. Ze zijn onlangs verhuisd naar Zwartsluis en wonen nu aan de Herman Buismanlaan met hun ouders en zus.
De laatste keer hebben we gecollecteerd voor Save the Children. Het eindbedrag van dit schooljaar is maar liefst € 647,10.
Voor het nieuwe schooljaar heeft de jeugd opnieuw nagedacht én gestemd. De Voedselbank is met 9 stemmen de winnaar voor 2017-2018 geworden. Alle geledingen van de jeugd binnen onze gemeente zullen hieraan meewerken. Bij de startdienst in september zal de Jeugdkerk het goede doel nader toelichten.

Thema van deze zondag was ‘Gods liefde is geen ruilhandel’.
Johannes schrijft dat je als gelovige jezelf bekend maakt in je daden. Juist met je daden laat je Gods waarheid en liefde zien. Deze liefde is onbaatzuchtig: je hoeft jezelf niet bekend te maken óf een tegenprestatie van de ander te verwachten. Je geeft.
In onze werkelijkheid is dat onbaatzuchtig geven iets bijzonders. Het klinkt simpel maar ‘voor wat hoort wat’, is een uitdrukking die alom bekend is.

Tot slot hebben we nagedacht hoe wij ons ‘onbaatzuchtig’ voor De Voedselbank kunnen inzetten. De beste voorstellen die uit ons gesprek kwamen:
● Eten ophalen / uitdelen, zorgen dat het bij De Voedselbank terecht komt.
● Geld ophalen (collecteren, acties, goede doel bekend maken zodat mensen betrokken zijn en we inderdaad voldoende geld kunnen ophalen).
● De gezinnen die gebruik maken van De Voedselbank hebben minder geld voor iets leuks. Er is immers armoede binnen het gezin. Kunnen we juist voor deze kinderen iets speciaals doen?

Het wijst voor zich dat we hier met de jeugd verder over moeten praten. Want hoe realiseren we dat in 2017-2018? In oktober is het volgende moment van Jeugdkerk. Dan zullen we hier verder op doorgaan.
Eén ding is zeker. Ná de zomer zult u zeker van de jeugd uit onze gemeente horen!
Gods liefde en zegen voor u allen! Geniet van de zomertijd en tot over een paar maanden.

 

 

 

Naar het overzicht