Inlegvel jaarboekje

Jaarboekje 2020-2021

U heeft in Onderweg kunnen lezen dat de kerkenraad heeft besloten om eens in de twee/drie jaar een nieuw informatienummer te maken. Vorig jaar heeft u het informatienummer 2019-2020 ontvangen. Vandaar dat wij dit jaar volstaan met alleen de wijzigingen voor 2020-2021 aan u/jou door te geven. U kunt het inlegvel ook downloaden en zelf printen. Klik hier !

Blz. 4. Interkerkelijke Bijbelkring
De Interkerkelijke Bijbelkring wordt t/m 31-12-2020 geleid worden door Bart Kock

Blz. 6. Het jaarthema
Het jaarthema voor 2021 is “Het goede leven”.

Blz. 10. Zending
Het zendingsdoel 2020-2021 is om geld te sparen voor het zendingsechtpaar Kor Grit en Saskia Wishart. Zij zijn uitgezonden naar Yogyakarta.

Blz. 15. Tienergroepen
Fam. van Eijken-Hulsman wijzigen in fam. van Dijk-van Dijk.

Blz. 16. Club
Voor de clubdata zie de agenda op de website en in Onderweg.

Blz. 20. Seniorenmiddagen
Alle gemeenteleden van 65 jaar en ouder hebben het seizoensprogramma 2020/2021 in de brievenbus gekregen.

Blz. 22. Onderweg
Het kerkblad Onderweg verschijnt 1 x in de drie weken. Wilt u/jij zich abonneren neem dan contact op met dhr. Wim Schaart. info@warenhuiskuinre.nl.

Blz. 22+23. De data van de ZAZD en de vieringen van het heilig Avondmaal worden vermeld op de website en in Onderweg.

Blz. 28 en 29. Wijkindelingen
Wijk 1 wordt uitgebreid met de Oranjehof en Leenmanhof.

Bezetting wijken.
Wijk 1 is zowel bij de diaconie als de ouderlingen vacant
Wijk 2a: ouderling mevr. J. de Vries-Ziel en diaken dhr. W.J. v. Dalfsen
Wijk 2b: ouderling vacant en diaken is geworden mevr. J. A.F. Bruintjes-ten Napel
Wijk 3, 4 en 5 geen wijzigingen
Wijk 6 is helaas vacant bij de ouderlingen. Diaken is dhr. S.W. Post.

Blz. 30. Moderamen.
Dhr. N.J.T. Mooiweer heeft afscheid genomen. Mevr. J.A. Pieffers neemt zijn plaats in.

Blz. 31. Diaconie
Mevr. G. Winter-Corporaal heeft afscheid genomen. In haar plaats is
mevr. J.A.F. Bruintjes-ten Napel voorzitter geworden van de diaconie.

Blz. 32. College van Kerkrentmeesters/Kerkrentmeesters
Nu dhr. N.J.T. Mooiweer afscheid heeft genomen is er nog geen nieuwe voorzitter College van Kerkrentmeesters. Wel mogen wij dhr. C.W. v. Dalfsen als kerkrentmeester welkom heten.

Blz.34. Jeugdkerk
Mevr. José Bonsing-Iedema is gestopt en wordt opgevolgd door mevr. Janneke Roukema.

Blz.35 Kinderkerk
Mevr. Marjan Dijers-Mooiweer en mevr. Ines Scheer zijn gestopt bij de kinderkerk.

Blz. 35 Jeugdouderlingen.
Beide jeugdouderlingen zijn verhuisd.
Mevr. Hetty Scholten-Post woont nu Leenmanhof 4, 8064 KA Zwartsluis en
Dhr. Jos Gräfe woont Oranjehof 4, 8064 KB Zwartsluis

Blz. 36: HVD
Mevr. L.A.J. Westhuis-Hooijer, penningmeester. (afscheid mevr. H. Voerman)
Mevr. W. Kanis-Rietman, Schipbeek 2, 06-18406254 is het aanspreekpunt voor de crèche.
Wijk 2A.2 en 2A5: het adres van mevr. K. Doosje is Baanstraat 17
Wijk 2B.5 is vacant
Wijk 5.2 is vacant
Wijk 5.3 Mevr. M. Schipper-Hendriks is verhuisd naar Kraggelaan 25
Wijk 6.1 is vacant

Naar het overzicht