Hervatting avonddiensten

Vanaf zondagavond 22 augustus worden de gezamenlijke avonddiensten weer opgestart. Het lijkt de beide moderamen goed om, nu er weer gezongen mag worden, de avonddiensten weer te beginnen. Wel moeten de gemeenteleden zich van te voren opgeven op de gebruikelijke wijze.

Klik hier voor het preekrooster.

Naar het overzicht