Herfstvakantiereis Moldavië

Herfstvakantiereis Moldavië 19 t/m 26 oktober 2019

In de komende herfstvakantie gaan we met 14 personen naar Moldavië. Tijdens deze week helpen we mensen bij de voorbereidingen op de winter. Dit project gaat uit van de zomer/winter kerkdiensten uit Vierhouten.

Waarom Moldavië?
De Republiek Moldova is het armste land van Europa. Ca. 20 % van de bevolking leeft onder de armoede grens. Eind oktober zijn alle mensen in Moldavië zich aan het voorbereiden op de winter, die in deze voormalige Sovjet Republiek lang en koud kan zijn. De oogsten uit de moestuinen zijn ingemaakt en er wordt brandstof ingeslagen om te koken en het huis te verwarmen. Maar hoe doe je dat als je oud bent of op een flatje woont en een inkomen hebt van nog geen €50 per maand?
In de zomer heb je dan net genoeg om eten te kopen, maar als er nog brandstof en elektra van betaald moet worden, dan begrijpt u dat deze mensen dringend hulp nodig hebben.

Wat gaan we doen?
We willen de hulporganisaties die daar actief zijn ondersteunen met onze aanwezigheid en met het geld dat we meenemen. In verschillende groepjes zullen we gedurende deze week de volgende activiteiten oppakken:

200 Voedsel-/ hygiëne pakketten kopen en uitdelen:
Voedselpakket: €10,=
Hygiëne pakket: € 15,=
30 kg aardappels : € 10,=
500 kg kolen (voor 1 gezin): € 100,=


Twee huisjes opknappen, die tochten, lekken en niet verwarmd kunnen worden. Voor het opknappen huren we 2 plaatselijke bouwvakkers in die het grote werk doen. Schilderen, voegen dichtsmeren en bewoonbaar maken zullen wij zelf doen.

Renoveren van 3 kamers in verzorgingshuis Tabita. In dit huis wonen ruim 40 ouderen die geen familie of vrienden hebben die hen kunnen helpen om zelfstandig te wonen. € 130,= per kamer

Aandacht geven aan ouderen in het verzorgingshuis, door activiteiten met hen te ondernemen.

Gezien de omvang van de armoede in Moldavië lijkt dit een druppel op een gloeiende plaat, maar voor deze mensen is het van wezenlijk belang. Het geeft hun moed en energie om ook zelf te proberen een verbetering in hun leven te realiseren. Het benodigde materiaal en de pakketten worden in Moldavië gekocht, zodat we de plaatselijke bevolking steunen.

Wilt u ook helpen? U kunt geld overmaken naar rekeningnummer NL46 RABO 0116 5587 92 t.n.v.
St. Z/W Diensten in Vierhouten o.v.v. Reis Moldavië / Erna Kiers. Deze organisatie heeft een ANBI status, waardoor uw bijdrage als gift aftrekbaar is van de belasting.

Alvast hartelijk dank. Na deze reis wil ik graag de ervaringen met u delen,
Erna Kiers.

Naar het overzicht