Einde oud papier inzameling

Jarenlang heeft het jeugdwerk oud papier ingezameld. Sinds 2009 werd geassisteerd bij het ophalen door de Rova.

Doordat het oud papier steeds minder opleverde en doordat het ophalen automatisch gaat is door de gemeente besloten om het contract met de inzamelaars niet te verlengen.

Dit betekent dat we een behoorlijke inkomstenpost gaan missen. Er ontstaat geen acuut probleem maar we moeten komend seizoen wel nadenken hoe we dit gaan opvangen. Hiervoor stellen we een werkgroep samen. Als u goede suggesties heeft zijn die van harte welkom.

We willen de vrijwilligers die deze taak namens het jeugdwerk als laatste hebben uitgevoerd hartelijk danken. De heren Chris Voerman, Dik van Dalfsen , Albert Mooiweer , Roel Dijkstra en Ton Poortvliet voor het meerijden met de Rova en Jan Kruimer voor de organisatie.

De jeugdouderlingen Hetty Scholten en Jos Gräfe

Naar het overzicht