Collectedoel Heilig Avondmaal 3 september

Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp bij hen vragen. Zij zetten hun vakkennis en deskundigheid in om de cliënten te begeleiden in de psychosociale problemen.
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie De stichting heeft diverse locaties in het land. Voor hulpvragers die woonachtig zijn in de gemeente Voorthuizen is de plaats Veenendaal de aangewezen locatie. De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen.
De stichting is opgericht in 1980. Als grondslag heeft zij de Heilige Schrift, die erkent zij als het onfeilbare woord van God. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren. Daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor ambtsdragers.
De meerwaarde om deze vorm van hulp te verlenen ligt in de christelijke identiteit van de stichting. In dat licht is de hulpverlening van een andere orde dan bij andere hulpverlenende organisaties.
Stichting Schuilplaats is sterk afhankelijk van donaties en giften. Wilt u het werk van de stichting steunen dan is uw gift meer dan welkom !
Zie voor meer informatie: www.stichtingschuilplaats.nl

Naar het overzicht