Collectedoel Heilig Avondmaal 18 juni

Pionieren voor God in Moldavië
Stichting Mensenkinderen heeft een prachtig missionair project in Moldavië. In dit project gaat het om het bouwen van een kerk(elijk activiteitencentrum) in Lozova (6.000 inwoners). Inmiddels hebben we al enkele sponsoren gevonden, maar we zoeken naar nog meer ondersteuning zodat het bouwen van de kerk, waarmee inmiddels een begin is gemaakt, snel voltooid kan worden.
Twee jonge bevlogen christenen – Spiridon en Stefanie Cozaru – pionieren in dit dorp voor God. Hieronder hun verhaal.
Spiridon (34) is geboren in Moldavië. Hij groeide op in klein dorp in een Russisch Orthodox gezin. Nadat hij de Heer echt leerde kennen, heeft hij 3 jaar bijbelschool gedaan en in september 2007 is hij begonnen met werken bij een zendingsorganisatie in Moldavië.
Stefanie (34) groeide op in Zeeland en nadat ze haar studie als maatschappelijk werkster had afgerond, verhuisde ze naar Moldavië en sinds januari 2007 doet ze daar zendingswerk.

In juni 2010 trouwden Stefanie en Spiridon. In 2015 kwam er een grote verandering. Hun gezin werd uitgebreid met 3 jongens: Sava (6), Andrei (10) en Marin (15) - de eerdere buurjongens. De moeder van de jongens, Oxana, was naar Israël vertrokken om daar te gaan werken. Voordat ze vertrok kwam ze met de vraag of Spiridon en Stefanie voor haar jongens wilden zorgen. De vader van de jongens drinkt veel en kijkt niet naar hen om. Oma is ziek en ook hun tante drinkt en heeft niet de mogelijkheid om op een goede manier voor de jongens te zorgen. Nadat ze over de vraag hadden nagedacht en er voor hadden gebeden besloten Spiridon en Stefanie om de jongens in huis te nemen. Stefanie: “Natuurlijk had dat besluit veel impact en bracht het de nodige veranderingen mee. Maar tot nu toe gaat het prima. Iedereen heeft even moeten wennen, maar de jongens hebben zich snel aangepast aan hun nieuwe woonsituatie en de huisregels.” Elke avond lezen ze samen uit de Bijbel en daarna bidden ze om de beurt voor hun moeder, hun schoolresultaten en voor een fiets!
Stefanie vertelt
“Sinds ons trouwen hebben we allebei het verlangen om samen te werken met een lokale kerk in een dorp in Moldavië en zo dagelijks direct met mensen in contact te zijn en aan hen Gods liefde te tonen in woorden en daden. God leidde ons naar het dorp Micleuseni en in oktober 2013 zijn we hierheen verhuisd. De kerk in Micleuseni heeft als visie om kerken op te zetten in de omliggende dorpen waar nog geen evangelische/protestantse kerken zijn. Elk dorp heeft vaak wel een Orthodoxe kerk maar er zijn weinig evangelische kerken in dit gebied. Op dit moment is de lokale kerk in Micleuseni vooral actief in twee buurdorpen: Huzum en Lozova.

Huzum
Huzum is een klein dorp waar ongeveer 300 mensen wonen. De kerk heeft sinds een aantal jaar een naschoolse opvang voor 20 kinderen uit arme gezinnen (dit wordt mede ondersteund door Mensenkinderen). De kinderen komen na schooltijd naar de kerk en naast de warme maaltijd die ze ontvangen, worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd (Bijbelverhalen, knutselwerkjes, liedjes, spelletjes). Veel ouders en verzorgers van deze kinderen werden nieuwsgierig naar de kerk en begonnen de kerkdiensten te bezoeken. Ondertussen zit de kerk zo vol dat er noodzaak was om het gebouw te vergroten en afgelopen zomer is er op de tweede verdieping een ruime zaal gemaakt waarin kerkdiensten gehouden kunnen worden en ook andere activiteiten gehuisvest kunnen worden voor de jongeren en tieners uit het dorp.

Lozova
Het dorp Lozova telt rond de 5000 inwoners en ligt op ongeveer een uurtje rijden van de hoofdstad Chisinau. Zoals de meerderheid van de bevolking in Moldavië zijn ook in het dorp Lozova de meeste mensen Russisch Orthodox. Veel mensen gaan met pasen en soms met de kerst naar de Orthodoxe kerk maar er is vaak geen sprake van een levend geloof of een persoonlijke relatie met God.

Evangeliseren
Vier jaar terug is de lokale kerk uit Micleuseni begonnen met evangeliseren in het buurdorp Lozova. De kerk komt samen in een woonhuis en in het begin kwamen er 3 á 4 gelovigen. In de winter van 2013 hadden we de mogelijkheid om een groep kinderen te helpen met warme winterkleren. Nadat we contact hadden opgenomen met de burgemeester en gevraagd hadden om een lijst met kinderen die hulp zouden kunnen gebruiken, hebben we alle gezinnen opgebeld en ze uitgenodigd om zondag naar de kerkdienst te komen en de schoenen en kleding in ontvangst te nemen. Die zondagmiddag was het een drukte van belang en de kamer waar de samenkwamen zat propvol. Aan het eind van de dienst nodigden we iedereen uit om ook de zondag daarop te komen want dan zouden we een lijst samenstellen van mensen die iedere maand een voedselpakket wilden ontvangen (een project van Mensenkinderen). Aangezien voor veel Moldavische gezinnen de winter een moeilijke periode is, werd er goed gehoor gegeven aan de uitnodiging en opnieuw zat de kerk vol. Gedurende de wintermaanden bleven mensen komen en langzaamaan kregen we meer bekendheid in het dorp. Nu en dan kregen we ook vragen van mensen om eens langs te komen voor een gesprek. Tijdens de winter hebben we ook tientallen gezinnen kunnen helpen met brandhout dat door Mensenkinderen beschikbaar was gesteld en ook deze hulp werd dankbaar ontvangen. In het voorjaar nadat de winter hulpprojecten tot een eind waren gekomen, hebben we verschillende mensen niet meer in de kerk gezien maar anderen bleven trouw komen.
Momenteel komen er op zondag rond de 25 volwassen en zo’n 15 kinderen naar de kerkdienst. In 2015 heeft een broeder uit Lozova zich laten dopen en dit jaar kozen 3 vrouwen er ook voor om gedoopt te worden. Er zit beweging en groei in de kerk.
Tijdens de wintermaanden, wanneer mensen minder werk hebben, hebben we twee Bijbelstudiegroepen. Op twee plekken in het dorp komen we bij elkaar bij iemand thuis en bestuderen we een hoofdstuk uit de Bijbel. We zagen dat deze Bijbelstudiegroepen erg belangrijk waren voor de geestelijke groei van de mensen die naar de kerk komen. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen mensen met vragen over iets dat ze in de Bijbel hadden gelezen (voor velen is de Bijbel een heel nieuw boek). Soms waren er vragen over de verschillen in de Orthodoxe kerk en de evangelische kerk of vragen hoe ze met bepaalde situaties om konden gaan vanuit een bijbels/christelijk
perspectief. Op donderdagavond zijn we een bidstond gestart en heel langzaam zagen we hoe mensen de vrijmoedigheid namen om gebedspunten te delen en gebed te vragen voor zichzelf en hun familie. Ze werden bemoedigd dat God inderdaad gebeden verhoorde.

Ruimtegebrek
Het huis waar we nu samenkomen in Lozova is te klein. We hebben meer ruimte nodig om onze activiteiten in dit dorp te kunnen uitbreiden. In maart 2015 hebben een stuk land gekocht in het centrum van het dorp, vlakbij de school, de kleuterschool, het ziekenhuis en het gemeentehuis. Het plan is om hier in de toekomst een gebouw te hebben waar we (kerkelijke) activiteiten voor jong en oud kunnen huisvesten. Hierbij valt te denken aan: een naschoolse opvang, een tafeltje-dekje voor ouderen, jongerenavonden, tienerclub, trainingen en conferenties, Bijbelstudies, kerkdiensten, evangelisaties acties, etc.
In april 2016 hebben wij zelf een huis gekocht in Lozova zodat we tussen de mensen in kunnen wonen en beter bereikbaar en aanspreekbaar te zijn voor de pasgelovigen. In de zomer hebben we het huis verbouwd en in oktober 2016 zijn we er in getrokken. We hopen dat we op deze manier deel uit te maken van de gemeenschap en meer activiteiten te kunnen ontplooien in Lozova zodat steeds meer mensen uit dit dorp in Moldavië God zullen leren kennen!”

Veel tegenwerking van de orthodoxe kerk
In oktober 2015 was Spiridon aanwezig op een raadsvergadering op het gemeentehuis om de beslissing te horen over de bouwvergunning voor de kerk in Lozova. Van de 9 raadsleden stemden 6 tegen en 3 hebben niet gestemd. Toen Spiridon uit het gemeentehuis naar buiten stapte, wachtte daar een flinke groep mensen hem op. Deze mensen waren opgetrommeld door de orthodoxe priester. De mensen begonnen allerlei dingen te roepen en ook de orthodoxe priester deed volop mee met de intimidaties. Alles wees er op dat de bouw van de kerk nooit zou plaatsvinden.
Stefanie en Spiridon ondervonden in de maanden die volgden ook veel tegenwerking van de burgemeester bij het verkrijgen van een bouwvergunning voor de kerk. De burgemeester weigerde ruim een jaar lang om voor de bouwvergunning te tekenen en goed te keuren. Hij was bang dat hij niet opnieuw tot burgemeester verkozen zou worden wanneer hij de vergunning zou afgeven. Hij zou dan door de bevolking als vriendje van de protestantse kerk beschouwd kunnen worden, met als
gevolg dat bij nieuwe burgemeestersverkiezingen mensen niet meer op hem zullen stemmen. Toch had hij wel sympathie voor de protestantste kerk – hij ziet hoeveel goed werk de kerkleden doen en hij ziet ook dat de protestanten echt om mensen geven dit i.t.t. de Orthodoxe Kerk.
Om Stefanie en Spiridon tegemoet te komen kwam hij met het volgende voorstel: ‘Maak er maar een rechtszaak van. De rechter zal mij dan ongetwijfeld dwingen om te tekenen. Dat zal ik dan doen en dan kan ik tegen mijn bevolking zeggen dat ik niet anders kon…. Ik kon het niet tegenhouden.’
Nadat Stefanie en Spiridon alle documenten hadden verzameld – hetgeen maanden duurde – hebben ze deze eind september 2016 naar de rechtbank gestuurd. Ondertussen baden veel mensen om een goede afloop….

Wonderen bestaan
En wat blijkt, wonderen zijn de wereld nog niet uit en gebeden worden verhoord! Op 29 september 2016 mailde Stefanie mij het volgende bericht:
We hebben vanochtend toestemming gekregen van de burgemeester in Lozova om te bouwen! Hij wilde geen rechtszaak meer en heeft vanochtend zijn handtekening gezet. Prijs de Heer!

Wilt u uw steen(tje) bijdragen?
In de afgelopen maand is een start gemaakt met de bouw van de multifunctionele kerk in Lozova, maar er zijn nog onvoldoende financiële middelen om het kerkgebouw te voltooien. Er is nog 75.000 euro nodig om het gebouw helemaal af te bouwen. Daarom benaderen we verschillende Nederlandse kerken met het verzoek om een steen(tje) bij te dragen zodat de groeiende gemeente in Lozova op korte termijn haar activiteiten kan organiseren hun eigen multifunctioneel gebouw: na-schoolse opvang, vrouwengroepen, kerkdiensten, bijbelstudiegroepen, voorlichtingsbijeenkomsten etc..
Vriendelijk vraag ik u om een bijdrage voor dit prachtige project.


Ds. Egbert van Beesten
Stichting Mensenkinderen

 

Naar het overzicht