Collectedoel Diaconie Heilig Avondmaal vrijdag 14 april 2017

HONGERSNOOD IN AFRIKA
Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië voor een groot tekort aan voedsel. Veel mensen beschikken niet over drinkwater en voedsel, oogsten mislukken, vee sterft.
Volgens de VN dreigt voor meer dan 20 miljoen mensen binnen een halfjaar hongersnood als er niets gebeurt. Dat is verschrikkelijk.
De samenwerkende hulporganisaties in het Christelijk Noodhulpcluster – Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad, ZOA – zijn een noodhulpactie gestart. Zij werken in de getroffen landen en willen mensen helpen. Met voedselpakketten, drinken, medicijnen, enzovoorts.
Om mensen te redden is hulp nú nodig. Mogen wij rekenen op uw financiële steun en uw gebed? Alvast hartelijk dank!

Naar het overzicht