Collectedoel 25 september

Zondag 25 september

Kerken in Syrië, Libanon, Irak en Jordanië hebben zwaar te lijden onder het geweld in de regio. In Syrië is twee derde van de christenen gevlucht. Tegelijk bieden ze hulp aan mensen die op drift zijn geraakt. Ook in Libanon, Irak en Jordanië staan kerken klaar voor vluchtelingen. Een bisschop van een partnerkerk in Libanon gaf onlangs aan dat hij nooit iemand weg zal sturen die aan de deur van de kerk klopt. Maar inmiddels ondersteunt zijn gemeente honderden vluchtelingen. En dat drukt zwaar op de kerk en vraagt veel van de gemeenteleden.
We collecteren voor de kerk in het Midden-Oosten, omdat we ons verbonden weten in Christus. Geef gul. Met elke 200 euro die we inzamelen, kan een partnerkerk een pakket met huishoudelijke artikelen beschikbaar stellen aan een gevlucht gezin. Van harte aanbevolen!

Naar het overzicht