Collectedoel 20 november

Collecte Kerk in Actie Najaarszending 20 november 2016

Werken aan vrede en verzoening in Colombia
De Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust. Ondanks
tekenen van hoop lijden mensen al zestig jaar onder de burger-
oorlog. Namens Kerk in Actie werkt uitgezonden medewerker
Inge Landman mee aan het project ‘Geloven in verzoening’ van
de Mennonietenkerk (IMCOL). Mensen die dagelijks te maken hebben met angst en onrecht, bestuderen bijbelteksten rond gerechtigheid, waarheid en vergeving. Wat betekenen deze
teksten in hun leven? Door te praten over wat ze meemaken, over relaties en over hun samenleving vol onderdrukking en geweld, kunnen ze een duidelijk standpunt bepalen.

Op zondag 20 november collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van Inge Landman en IMCOL in Colombia. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Najaarszendingsweek.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Naar het overzicht