Collectedoel 2 oktober 2016

Israëlzondag - Collecte Kerk en Israël: Terug naar de bron

Op de Israëlzondag (zondag 2 oktober 2016) wordt in de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk gecollecteerd voor het werk van Kerk en Israël.
Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk verbonden met Israël.
Vandaag op Israëlzondag, geven we extra aandacht aan die bron van ons geloof. We collecteren voor het werk van Kerk en Israël. Dit werk binnen de Protestantse Kerk richt zich op het stimuleren en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en geeft financiële steun aan projecten in Nederland en Israël.
De wortels van ons geloof liggen in het Oude Testament. In de oude verhalen lezen we over menselijke moeiten en zorgen, maar ook over intense betrokkenheid van God met mensen. Als we die verhalen aandachtig lezen en ons verdiepen in de Joodse achtergrond ervan, zal ons geloof versterkt worden.
Om het gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium voor predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. Ook wordt het magazine Kerk en Israël Onderweg uitgegeven.
In Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen christenen, joden en moslims. Met de opbrengst van de collecte kan Kerk en Israël dit belang rijke werk voortzetten. Een bijzondere collecte dus, op een bijzondere dag. Van harte aanbevolen!

 

Naar het overzicht