Collectedoel 2 en 6 november

Diaconiecollectes op Dankdag en Oogstzondag 2 en 6 november 2016
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De voedselbanken werken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Ze zorgen er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
De Voedselbank Zwartewaterland maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. De aangesloten voedselbanken groeien explosief. Wekelijks worden 35.000 voedselpakketten vanuit bijna 150 vestigingen uitgedeeld en zijn ongeveer 85.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. In 2013 groeide het aantal klanten met 30%. Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ruim 8.300 vrijwilligers.
De Voedselbank Zwartewaterland is in 2012 met steun van de Voedselbank Zwolle opgezet, een initiatief vanuit de plaatselijke kerken en maakt sinds 2014 officieel onderdeel uit van het netwerk van Voedselbanken Nederland.
De Voedselbank Zwartewaterland werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.
Voor het verantwoord draaiend houden van de Voedselbank zijn structurele inkomsten nodig, zodat het zeker is dat ook in de (nabije) toekomst de rekeningen voor materiele zaken zoals elektriciteit, benzine, huur van een auto e.d. betaald kunnen worden. De Voedselbank krijgt geen subsidie van gemeente of andere overheden.
De Voedselbank zoekt daarom donateurs, die bereid zijn met hun bijdragen nu en in de toekomst het werk van de Voedselbank te ondersteunen.
Op woensdag 2 en zondag 6 november collecteren we voor Stichting Voedselbank Zwartewaterland. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL63RABO0161057721 t.n.v. Stichting Voedselbank Zwartewaterland.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

 

Naar het overzicht