Collectedoel 16 oktober

Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking  moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond.
De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden.
De organisatie ICFON zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen.
Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen op de markt.
Op zondag 16 oktober collecteren we voor het werelddiaconale van Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON in Nepal. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

 

Naar het overzicht