Collectedoel 11 juni

Op 11 juni wordt in veel gemeenten van de Protestantse Kerk gecollecteerd voor het werelddiaconaat.
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden.
Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten
voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen bijvoorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij . In 2017 wil de Stichting 450 straatkinderen helpen.
De collecteopbrengst is bestemd voor Stichting Straatkinderen Medellín en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Naar het overzicht