Collectedoel 1 oktober Israëlzondag

Collecte Kerk en Israël
1 oktober 2017
Israëlzondag

Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden.
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen en christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten.
In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het werk van Kerk en Israël. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël.
www.protestantsekerk.nl/collecterooster

 

Naar het overzicht