Collecte Zomeravondzangdiensten

Zoals vele inwoners van Zwartsluis intussen weten heeft een burgerinitiatief vanuit de bevolking van ons dorp er voor gezorgd dat ons ouderencentrum ‘De Schans’ is blijven voortbestaan. Dit ondanks de sombere berichten drie jaar geleden dat er een sluiting op komst was vanwege de bezuinigingen in de zorg. Sluiting van vele ouderencentra door heel Nederland was het gevolg van de regeringsmaatregel scheiding ‘wonen en zorg’.
Gelukkig hebben we dus in Zwartsluis een plek voor onze ouderen kunnen handhaven, dankzij het initiatief van onze inwoners. Uit het burgercomité is een Stichting voortgekomen die ‘De Nieuwe Schans ’wordt genoemd. Deze Stichting stelt zich ten doel om onze ouderen een goed sociaal leven, beweging en ontspanning te bieden. Het bestuur heeft het tot haar taak gerekend om gelden binnen te halen zodat activiteiten gehouden kunnen worden die bovenstaande doelstelling ondersteunen.
We komen tot de conclusie dat er nogal wat gelden nodig zijn om dit soort zaken te kunnen organiseren en om dingen te verbeteren en/of te vernieuwen.
Zo worden er in De Schans wekelijkse zangavonden gehouden en Bijbellezingen georganiseerd. Nu blijkt dat de gebruikelijke zangmappen+ inhoud verouderd en versleten zijn. We willen graag de opbrengst van de collecte van de zomeravondzangdiensten gebruiken om deze verbetering te realiseren. We hopen dat dit goede doel reden is om een flinke duit in het collectezakje te doen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting ‘De Nieuwe Schans’
Jan Kootstra

 

Naar het overzicht