Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 5 februari 2017

Zondag 5 februari 2017 collecteren we voor het werelddiaconale Werk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van onze partner Swantara voor nootmuskaatboeren op de Noord-Molukken. Deze Indonesische eilanden staan van oudsher bekend om de nootmuskaat. Meer dan de helft van de bevolking leeft van de opbrengsten hiervan. De wereldwijde vraag naar de specerij is hoog. De boeren op de Noord-Molukken hebben echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren.
Door het gewelddadige conflict op de Molukken begin deze eeuw gingen boeren de nootmuskaat zelf verwerken.
Hierdoor zijn problemen ontstaan met een schimmel. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat.
Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Als resultaat leveren zij een betere kwaliteit nootmuskaat. Bovendien werken ze samen in coöperaties, waardoor ze sterker staan. Hun inkomsten verbeteren merkbaar. Swantara besteedt in het bij zonder aandacht aan vrouwen, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar desondanks vaak achtergesteld worden. Ze ontvangen een lager loon en krijgen geen leningen om een eigen onderneming op te bouwen.
In 2017 ondersteunt Swantara 500 boeren, waaronder 125 vrouwen. Het doel is dat hun inkomen met 10 procent verbetert. Van harte aanbevolen!

Naar het overzicht