Bijbelquiz

Bijbelquiz
Wie weet veel van de Bijbel? Wie wil graag meer leren? Wie vindt het leuk om makkelijke vragen te beantwoorden en van moeilijke vragen iets wijzer te worden? Wie houdt ervan om in een ontspannen sfeer samen te zijn en zich te laten verrassen door bijzondere weetjes uit de Bijbel?
Kom dan naar de jaarlijkse interkerkelijke Bijbelquiz, georganiseerd door de werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap, op maandag 6 november om 20.00 uur in het Trefpunt (inloop vanaf 19.30 uur). De quiz wordt geleid door ds. Adri Bloemendal. En het gaat natuurlijk om het meedoen, maar voor de winnaar is er toch echt de wisselbeker. Van harte welkom!

Naar het overzicht