Beroepingswerk

Beroepingswerk
Er zijn geen bezwaren binnengekomen m.b.t. de gevolgde beroepingsprocedure.

De weg is nu vrij om een beroep uit te brengen op ds. A. Bloemendal uit Nunspeet.

A.s vrijdag 25 november brengt een delegatie van de kerkenraad de beroepingsbrief. De predikant tekent voor ontvangst van de brief, waarbij de ontvangstdatum geldt als begin van de termijn van drie weken, waarbinnen de predikant moet beslissen op het uitgebrachte beroep.
In deze drie weken komt het predikantenechtpaar op donderdag 1 december naar Zwartsluis. Dan wordt er nader kennis gemaakt met de plaatselijke collegae en de kerkenraad. Vervolgens gaat D.V. ds. Bloemendal, op eigen verzoek, voor in de eredienst op zondag 4 december. Hij hoopt door deze ontmoetingen een goed beeld van onze gemeente te krijgen dat kan bijdragen aan het besluit.
Wanneer alles volgens plan verloopt hopen wij rond 16 december een antwoord te krijgen. Wij bidden dominee en mevrouw Bloemendal Gods zegen toe in de komende weken.
Namens de kerkenraad E.A. Knoeff(voorz.) en A. Kisjes-Everts (1e scriba).

Naar het overzicht