Avondmaal collectie 4 september

Avondmaalscollecte 4 september
Zoals u waarschijnlijk weet gingen gedurende een aantal jaren jonge gemeentele-den in de herfstvakantie naar Polen om daar klussen te doen in een kinderopvang, maar ook om de kinderen een plezierige week te geven.
De situatie in Polen is nu echter dusdanig voor elkaar dat een aantal jongeren heeft aangegeven graag een nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Ze hebben daar-voor contact opgenomen met Jan Timmerman, gezien zijn ervaringen in Oekraïne. Begin juni zijn Willem Bonsink, Gerrit Bonsink en Harm Winter, samen met Jan, naar Oekraïne geweest om mogelijke projecten te bezoeken.
Dit heeft er toe geleid dat in oktober een groep jongeren onder de naam “Werk in uitvoering” naar Oekraïne gaat om de situatie van Magdalina Pautze te ver-beteren.
Magdalina is een gedreven vrouw die vanuit haar christelijke overtuiging in het kleine dorpje waar ze woont veel mensen helpt. Zo vangt ze in haar woning kinderen op die in de thuissituatie in de knel zitten. Ze brengt de kinderen hygiëne bij, leert hen koken en vertelt de kinderen over het evangelie.
Ook brengt ze twee á drie keer in de week eten naar ouderen die door leeftijd of handicap zelf niet in staat zijn om voor een warme maaltijd te zorgen.
Om dit alles te kunnen voortzetten moet de woning aangepast worden. De keuken moet worden vergroot en er moet een fatsoenlijke toilet- en douchegelegenheid komen. Daarnaast is er een wens om de tuin aan te pakken, zodat de kinderen veilig buiten kunnen spelen. Ook wil ze graag een kas in de tuin voor het ver-bouwen van groente en fruit.
“Werk in uitvoering” wil zich voor dit project gaan inzetten, maar uiteraard brengt dit de nodige kosten met zich mee, waarbij overigens de reis- en verblijfkosten door de deelnemers zelf worden betaald.
De diaconie volgt het voorbeeld van de Gereformeerde diaconie en heeft de Avondmaalscollecte van 4 september aan dit doel toegewezen en beveelt de collecte van harte bij u aan.

Naar het overzicht