Alles maak Ik nieuw - Kerkdienst op 25 november 2018

God maakt alles nieuw!

Met dat perspectief sluiten we het kerkelijk jaar af.

We herdenken de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.

En we lezen het visioen van Johannes over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

God zal alle tranen van de ogen afwissen.

Alles zal vol zijn van de glorie en de liefde van God!

Welkom in de Hervormde kerk, op 25 november, om 10.00 uur.

Naar het overzicht