Advent project 2021 - Tel je mee?

Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.
In de weken van advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over personen die in de ogen van anderen misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of een bijzondere rol kregen.
Ieder gezin met kinderen in de basisschoolleeftijd ontvangt ook thuis een aftelkalender en een projectboekje voor de advent periode.
1e advent Zondag 28 november. De Volkstelling
We lezen deze week In Lucas 2:1-5 hierin wordt uitgelegd wat de aanleiding was voor Jozef en Maria om op te reis te gaan naar Bethlehem. Ze gingen niet naar deze plaats omdat ze dat zelf graag wilden, maar omdat ze ertoe verplicht werden door de Romeinse keizer. Keizer Augustus had het bevel bekendgemaakt dat alle inwoners van het Romeinse rijk geteld moesten worden. Om die reden moesten alle mensen terugkeren naar de plaats waar hun familie vandaan kwam, om zich daar te laten inschrijven.

 

Naar het overzicht