Aardappel transport naar Moldavië.

Aardappel transport naar Moldavië.
Het leed op de wereld kan je soms verlammen. Maar juist op plekken waar de nood hoog is, maakt een gebaar een enorm verschil. GAiN helpt mensen in moeilijke situaties door noodhulp en langdurige opbouwprojecten. Met hart en handen werken we aan nieuw perspectief voor mensen die geen toekomst meer zien. Zo geven we op deze wijze de liefde van Jezus door aan mensen in nood.

Sinds Moldavië in 1991 zelfstandig werd, heerst er grote armoede. Een gezonde industrie komt maar niet van de grond. Iedereen met een beetje opleiding gaat naar het buitenland om daar te werken. Ouders trekken weg en laten de opvoeding van de kinderen over aan de grootouders thuis. Gehandicapten worden door gezinsleden verzorgd omdat er geen officiële thuiszorg is. En ouderen moeten het doen met een gezamenlijk pensioentje van € 70 per maand. Als je dan ziek bent, is er geen geld voor medicijnen, laat staan voor groente, fruit en brandhout. Het leven is er bar, zeker in de winter.


Door de oorlog in het buurland Oekraïne worden er van alle Europese landen per hoofd van de bevolking de meeste vluchtelingen in Moldavië opgevangen. Ze delen hun eigen schamele onderdak en hun eten. Door de droogte van afgelopen zomer is de aardappeloogst gering en is er een tekort aan voedsel.
Sinds een aantal jaren reis ik regelmatig naar Moldavië met een groep of alleen om praktisch hulp te bieden bij kleinschalige projecten. Via mijn lokale vrienden en partners van GAiN bereikte mij de noodoproep om voedselhulp door middel van een aardappeltransport.
In deze tijd is het extra moeilijk om een financiële bijdrage te vragen. Door de persoonlijke binding met lokale mensen van dit, ook voor Oekraïne, behulpzame land weet ik dat deze ondersteuning echt nodig is en ook op de goede plaats terecht zal komen. In januari reis ik er weer naar toe. Zij vieren dan het Kerstfeest. Het zou toch geweldig zijn dat er dan in elk geval te eten is.
GAiN ondersteunt het transport. De aardappelen liggen klaar. De financiering ontbreekt nog. De aanschaf van 20 ton aardappels met de juiste papieren zal rond de 5000 Euro bedragen. Elke euro telt mee om een gezin een maaltijd per dag te geven. Kunt u of jij bijdragen?

Dit kan via;
NL46 RABO0116558792 t.n.v. St. Z/W Diensten o.v.v. Moldavië Erna Kiers.
Of
NL21RABO0373710704 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zwartsluis o.v.v. Moldavië / Erna Kiers
Deze organisaties hebben een ANBI status, waardoor uw bijdrage als gift aftrekbaar is van de belasting. Alvast hartelijk dank!
Meer informatie nodig bel of mail dan gerust.
Erna Kiers; 0613903788 of ernakiers@hotmail.com

Naar het overzicht