9 DECEMBER: GEZINSADVENTSDIENST

Op 9 december, de tweede Zondag van Advent, is er de GEZINSADVENTSDIENST.

Voorbereid en uitgevoerd met hulp van vele gemeenteleden.

Thema: Een boodschapper van goed nieuws!

Met natuurlijk mooie liederen en muziek.

Om 10.00 uur in de Hervormde Kerk te Zwartsluis.

WELKOM

Naar het overzicht