Ga naar de Zomerdijk en
loop naar deze straat.

Frion