Young Believe

De Young Believe dienst is een eredienst voor en door jong gelovigen in samenwerking met de Gereformeerde kerk. Met deze diensten hopen we het geloof dichterbij jongeren te brengen. De diensten staan in het teken van actuele thema’s en worden ondersteund door een band met moderne liederen. Deze jeugddiensten worden vier keer per jaar georganiseerd; twee keer een ochtenddienst om 10.00 uur en twee keer een middagdienst om 17.00 uur.
Contactpersoon: Mirjam Gräfe, tel. 06-12051709

Kijk in de Agenda wanneer de volgende dienst is.