Inzameling oud papier

Vanaf 1 januari 2014 hebben we een 5 jarig contract kunnen vastleggen waardoor ons jeugdwerk een vaste inkomstenbron heeft.

Op de woensdag is onze inzet 6 keer per  jaar een halve woensdag. Per jaar hebben we 3 x de 2e zaterdag van de maand de verplichting om het gebrachte papier in ontvangst te nemen.

Wil je meehelpen op de woensdag (containerinzameling) of op de zaterdag laat dit dan weten aan Jan Kruimer (tel:06-51438293).