HVD

De HVD, wat is dat eigenlijk, wie zijn dat en wat doen ze? De vraag wordt nogal eens gesteld door gemeenteleden. De HVD is een afkorting van Hervormde Vrouwen Dienst.

Wie zijn we?
Een groep vrijwilligers, allemaal vrouwen, die hun diensten inzetten voor onze gemeente.

Wat doen we?
We gaan op bezoek bij gemeenteleden. Senioren krijgen jaarlijks een bezoekje van de vrijwilligsters van de HVD. We bezoeken ook mensen die langdurig ziek zijn. Verder gaan we op kraamvisite en verwelkomen we de mensen die nieuw binnen onze gemeente zijn komen wonen.
Een tweede groep vrijwilligsters past zondagochtend tijdens de kerkdienst op de kinderen die in de crèche worden opgevangen.
Tijdens de zondagse kerkdiensten staan er bloemen in de kerk, elke week worden die gebracht bij gemeenteleden, bijvoorbeeld omdat ze in het ziekenhuis hebben gelegen of omdat ze 25 jaar getrouwd zijn en zo zijn er nog vele andere redenen om mensen het bloemetje uit de kerk te geven.

We hebben gelukkig een grote en trouwe groep vrouwen die dit allemaal doen en daar zijn we erg blij mee. Aandacht en zorg voor elkaar is belangrijk binnen een kerkelijke gemeenschap en de vrouwen van de HVD dragen hun steentje daaraan bij.

Naam Functie Adres Telefoon
Mevr. J. Hooijer voorzitter Kiekendiefstraat 85 038-3867862
Mevr. R. van Dalfsen secretaresse De Krabbescheer 7 038-3867968
Mevr. L.A.J. Westhuis-Hooijer penningmeester    
Mevr. G. Winter bloemendienst Stroombeek 3 038-3867386
Mevr. W. Kanis-Rietman crèche Schipbeek 2 06-18406254