Gemeente avond LHBT

U wordt uitgenodigd voor een gemeente avond met 1 onderwerp: LHBT.
Op deze avond wil de kerkenraad uw mening horen. Als twee mensen een homoseksuele relatie in liefde en trouw aangaan, willen we als gemeente hun de mogelijkheid bieden om deze relatie te laten zegenen of niet?

Het voorgenomen besluit van de kerkenraad is om deze mogelijkheid wel te bieden.

De kerkenraad heeft een voorgenomen besluit genomen op het LHTB vraagstuk en behoort de gemeente hierover horen. Hiervoor zijn de volgende vragen beantwoord:
1 Kunnen wij een relatie tussen mensen van het zelfde geslacht accepteren?
2 Vinden wij dat deze relatie in de kerk gezegend mag worden?
3 Vinden wij dat deze relatie dan ook een huwelijk mag worden genoemd?
In het voorgenomen besluit zijn de punten 1 en 2 met JA beantwoord.
Bij punt 3 volgen we de huidige kerkorde en zullen het nog geen huwelijk noemen. Mocht de synode van de Protestantse Kerk hier een nieuw besluit in nemen dan kunnen wij dit desgewenst overnemen.

Vanwege Corona is de bijeenkomst in de kerk. Tijdens de inloop vanaf 19:45 uur wordt er koffie/thee geschonken.
U kunt uw vragen of opmerkingen ook vooraf schriftelijk indienen : webmaster@hervormdzwartsluis.nl of bij de scriba scribaat@hervormdzwartsluis.nl.
Mensen die geen vervoer hebben kunnen contact opnemen met de scriba. Ook is het mogelijk te vragen om de bijeenkomst later terug te kijken.
Werkgroep LBHT

Afke Oosterhaven
Ds. Adri Bloemendal
Jos Gräfe
Esther Mosman

Naar het overzicht