Nieuws

Hervo's on tour

Geschreven op

Nieuw in onze gemeente : Hervo's on tour. Klik hier voor de website : http://www.hervormdzwartsluis.nl/ontour De eerste activiteit is samen naar het optreden van Rend Collective in Zwolle op 16 oktober gaan. Geef je op met je naam en telfoonnummer via ontour@hervormdzwart... Lees meer »

Knieperties verkoop huis aan huis

Geschreven op

Knieperties verkoop huis aan huis Vanaf maandag 20 januari start weer de jaarlijkse kniepertiesactie van de Hervormde Kerk t.b.v. het jeugdkamp. De verkoop is dit jaar op verschillende avonden tussen 20 en 29 januari. Vanaf 18:00 uur belt één van onze jeugdleden bij u aan. H Lees meer »

Knieperties verkoop

Geschreven op

Vanaf nu kunt u online alvast de knieperties bestellen! Klik hier om naar de webshop te gaan. Vanaf maandag start het bakken in het Honk. Lees meer »

Jeugdkerk 19 januari

Geschreven op

Hallo allemaal, Allereerst willen wij jullie allemaal de beste wensen voor dit nieuwe jaar toewensen. Dat het maar een goed 2020 mag worden. Ook staat de eerste jeugdkerk van dit nieuwe jaar er aan te komen. En wel op Zondag 19 Januari. We gaan het dit keer hebben over: Lees meer »

Kerstfeest met Con Amore

Geschreven op

Met het Kerstfeest vieren we de geboorte van Jezus. Je bent daarvoor van harte welkom in onze Hervormde Kerk. Muzikale medewerking wordt verleend door het brass ensemble Con Amore en door organist Henk Schoonewelle. Lees meer »

Eerste zondag van Advent - doopdienst

Geschreven op

1 december is de eerste zondag van advent. We komen samen om het woord te horen en de doop te beleven: teken van het nieuwe leven in Jezus de Messias. Muzikale medewerking is door de organist en Con Amore. Om 10.00 uur in de Hervormde Kerk te Zwartsluis. WELKOM Lees meer »

Gezinsadventsdienst 8 december

Geschreven op

Gezinsadventsdienst Een ster voor de ander! Zondag 8 december vanaf 10.00 uur Kerkstraat 31, 8064 DM Zwartsluis Voorganger: Ds. Adri Bloemendal U/JIJ KOMT TOCH OOK? Lees meer »

Zondag van de voleinding

Geschreven op

24 november is de zondag van de voleinding. We noemen de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. We herdenken met dankbaarheid hun leven, in het licht van de opgestane Heer. Door Hem is er troost en uitzicht. Lees meer »

Verslag Jeugdkerk zondag 17 november

Geschreven op

Aanmoedigen daar ging het zondag 17 november over bij Jeugdkerk. Bij Mattheus 12 vers 37 lazen we dat God als een rechter oordeelt over je daden en woorden. Paulus geeft in Efeziers 4 vers 29 aan het dus een opdracht is om de juiste woorden te spreken zodat het geloof ver... Lees meer »

Viering HA - voor het eerst in een kring

Geschreven op

Op 17 november zullen we voor het eerst avondmaal vieren in een kring. Zoals het meestal gaat met veranderingen: er zijn mensen die het prachtig vinden en er zijn mensen die bedenkingen hebben. De afgelopen weken hebben we uiteenlopende reacties gehad en daar zijn we blij... Lees meer »