Verslag ouderenmiddag 12 mei

Ouderenmiddag donderdag 12 mei 2016
Dit seizoen zijn er ontmoetingsavonden in de wijken gehouden waarbij het thema “Wat zet u in vuur en vlam” was. Als afsluiting is op donderdag 12 mei een middag gehouden voor de ouderen die ’s avonds liever niet meer de deur uit gaan. De opkomst was goed.
Wij zijn de middag begonnen met een kopje koffie/thee en iets lekkers erbij. De voorzitter dhr. E.A. Knoeff heeft de ouderenmiddag geleid. Aan de hand van het thema “Wat zet u in vuur en vlam” heeft dhr. E. A. Knoeff twee meditaties gedaan. Uit het Oude Testament “Mozes en de braamstruik”’ en “Elia bij Horeb”. Uit het Nieuwe Testament het verhaal van “Maria van Magdala” en de “Emmaüsgangers”. Tussendoor hebben wij een aantal mooie liederen uit onze liedbundel gezongen onder muzikale begeleiding van ouderling dhr. J. Lok. Daarna is het thema in groepjes behandeld. Ouderen hebben aangegeven dat zij blij worden van het zingen van liederen met teksten die aansprekend en bemoedigend zijn, het horen van Gods woord, het luiden van de klok die nodigt om naar de kerk te gaan, het omzien naar elkaar etc. Ter afsluiting heeft ouderling mevr. A. Santbergen-Harsevoort het mooie gedicht “Erfenis” gelezen.
Maar toen was het nog niet afgelopen want daarna hebben wij “heerlijke pannenkoeken” gegeten, die door een aantal ouderlingen gebakken zijn. Er was zelfs keuze uit vier soorten. Geweldig. Als toetje hebben we mogen genieten van een heerlijke ijsco. Bij het weggaan kregen wij nog een blijmoedige spreuk mee.
De wijze zoals wij nu deze middag bij elkaar zijn geweest hebben de ouderen als mooi, fijn en zinvol ervaren. Zij zijn nu onze ambassadeurs om deze middag te promoten, want men vond de ouderenmiddag voor herhaling vatbaar.

Ria Kappers (2e scriba)

Naar het overzicht