Verslag Jeugdkerk 20 maart

Jeugdkerk gebruikt sinds januari 2016 de methode Denkstof. (Gemaakt in samenwerking van EO en Zendtijd voor Kerken). Zondag 20 maart 2016 hadden we het thema “The many faces of….”. Een moment van bezinning waar veel vragen gesteld werden.
Wie is God? De groep kwam al gauw tot de conclusie dat dit niet eenvoudig te beantwoorden is. Wat geeft de Bijbel als antwoord?
God is als ….een arend, een leeuw, een dokter, een rechter, een vader, een baby, een helpende hand, een goede herder, vuur, wind, stilte, een rots…..De Bijbel staat vol met beelden van God. De beelden zijn soms verrassend en soms verwarrend. God lijkt wel een kameleon. Dát maakt het misschien nog lastiger? Of …….juist niet?
God heeft veel gezichten. De Bijbelse beelden zijn nodig om ons te kunnen laten ervaren wie God is. Iedereen mag voor zichzelf bepalen wat het beeld is waarbij hij/zij zich prettig voelt. Alle beelden hebben gemeen dat ze iets over Hem vertellen. Die beelden hebben we in onze wereld nodig, omdat we God pas ná ons eigen sterven werkelijk kunnen ontmoeten. Door deze beelden kunnen we het toch leren kennen.
Wat is het belangrijkste beeld van onze God? Het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën vertelt ons dat Jezus zelf het belangrijkste beeld van God is. Jezus komt het dichts bij het hart en karakter van God. Dat is de reden waarom Hij aan Gods rechterkant zit in het Hemelse Koninkrijk.

Naar het overzicht