Verslag gezamenlijke kinderdienst

Hallo allemaal,
We hadden een hele mooie gezamenlijke kinderdienst op 1 november.
"Op God kun je bouwen"
Er waren 97 kinderen aanwezig.
We hebben met elkaar gezongen, naar een verhaal geluisterd en het experiment van Henk bekeken.
Hij bouwde een huis op zand en daarna een huis op stenen. Welke huis bleef er staan na een zware storm.
De kinderen vonden het leuk om te zien. Na het eerste gedeelte ging iedereen naar een eigen ruimte.
Groep 1 en 2 hebben een vlot geknutseld.
Groep 3 en 4 hebben gebouwd met stokjes en spekjes.
Groep 5,6,7 en 8 hebben een vogelhuisje in elkaar gezet en versiert.
Aan het einde van de dienst zijn we met elkaar naar de kerk gegaan en hebben daar het lied: Een Wijs man gezongen. Bedankt allemaal voor deze dienst het was top!

O ja de opbrengst van de collecte houden jullie nog te goed. Deze is voor Nederland help Syrië (Rode Kruis).

Meer foto's staan op de facebook pagina van het jeugdwerk.

Naar het overzicht