Uitnodiging Gemeente avond 16 maart

De kerkenraad wil u graag uitnodigen voor de gemeenteavond, welke wij hopen te houden op D.V. woensdag 16 maart 2016 in ‘t Trefpunt. Koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur.
Israël staat in het middelpunt van de aandacht in media en politiek. Spanningen, oorlogen en misleidende informatie zijn aan de orde van de dag. Maar Israël is ook een inspirerend land. Het heeft een eeuwenoude Bijbelse geschiedenis. Het Joodse volk is Gods verbondsvolk, en de Heere God is trouw aan Zijn beloften aan Israël, zo lezen we in de profeten. Over deze en meer onderwerpen geeft Christenen voor Israël al meer dan dertig jaar betrouwbare voorlichting, door talloze spreekbeurten te houden in het hele land.
Wij hebben mevr. H. Poot bereid gevonden om een lezing te houden over het thema van deze gemeenteavond “Joodse tradities, rituelen en gebruiken.
Vanzelfsprekend kunt u ook vragen stellen die u op het hart liggen en die in het belang van de gemeente zijn. Vriendelijk verzoeken wij u deze voor maandag 14 maart, schriftelijk in te dienen bij de scriba mevrouw A. Kisjes-Everts, Museumlaan 22. (scribaat@hervormdZwartsluis.nl) Let op gewijzigd mailadres.
Wie met vervoersproblemen te maken heeft, kan ook contact opnemen met de scriba mevrouw A. Kisjes-Everts, tel.nr. 038-3866221.
Wij zien u graag op woensdag 16 maart 2016.
De koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet,
Hervormde Gemeente Zwartsluis

Download hier uw programma !

Aan deze avond werken mee mevr. H. Poot, dhr. E.A. Knoeff, organist dhr. H. Schoonewelle en dames van de koffiebrigade. 

Naar het overzicht