Tafelcollecte heilig Avondmaal op 7 februari

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat 7 februari 2016

Partnerorganisatie Trukajaya op Centraal Java, Indonesië, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken.
Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren.
In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken.
De collecte op 7 februari is bestemd voor het werk van Trukajaya en voor ander werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.Naar het overzicht