Tafelcollecte 25 maart 2016

Lebone Village is een christelijk kindertehuis, gelegen net buiten Bloemfontein in de provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Ze ontvangen geen subsidie en zijn helemaal afhankelijk van giften van particulieren, kerken en bedrijven.
Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. Met veel liefde en enthousiasme vangt het personeel aidswezen op. Maar dat is niet alles, de hulp gaat veel verder. Ze geven onderwijs, voedsel en medicijnen aan de kinderen van het kindertehuis maar ook aan kinderen uit de buurt die door armoede geen regulier onderwijs kunnen volgen. Verder geven ze vaktrainingen aan mensen uit de buurt, zodat ze zelfredzaam worden en een baan kunnen gaan zoeken. Ze leren mensen een moestuin aan te leggen en geven ze daarvoor het poot- en zaaigoed. Het pootgoed wordt ook in eigen beheer gekweekt.

Eén van de mooiste dingen die ze doen is mensen een identiteit geven. Veel lokale mensen hebben geen geboortebewijs of ID kaart en kunnen daarom geen baan zoeken of een uitkering aanvragen.
Lebone zet deze mensen weer op de kaart door hen te helpen identiteitspapieren aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken. Zo worden ze weer volwaardig mens.
Het zeer toegewijde echtpaar Willem en Avril Snyman is de drijvende kracht achter Lebone Village. Zij laten de kinderen zien wat het geloof voor hen betekent en brengen het liefdegebod (onbezoldigd) in praktijk.

U leest het allemaal op de, in het Nederlands vertaalde, website:
www.lebonevillage.com

Wij zouden het geweldig vinden als u mee wilt helpen om Lebone in staat te stellen het werk te kunnen voortzetten. Door de moeilijke politieke situatie in het land en de zwakke Zuid-AfrikaanseRand lopen de inkomsten ergterug, maar het aantal kinderen dat hulp nodig heeft helaas niet. Verder is er ook behoefte aan  vrijwilligers die voor korte of langere tijd in het kindertehuis mee willen werken. Omdat er op veel terreinen wordt gewerkt: landbouw, dieren, kinderwerk, onderwijs e.d. kunnen ze mensen met allerlei gaven gebruiken .Mocht u meer informatie wensen dan kunt u ons gerust benaderen.
Enige tijd geleden hebben zes mensen in de Bommelerwaard de stichting ‘Vrienden van Lebone Village’ opgericht. Dit hebben we gedaan om Lebone Village meer bekendheid te geven in Nederland en het doneren gemakkelijker te maken, geld overmaken naar Zuid Afrika is nl. relatief duur. 

De stichting Vrienden van Lebone Village is een
Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn
particuliere giften aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.
RSIN nummer: 8550.23.557
Bankrekeningnummer: NL20 RABO 0302 6310 62
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Lebone Village
Tel. 0653 244 262
www.lebonevillage.com
www.youtube.com/watch?v=JGnmUvvACu0

Naar het overzicht