Status wijkteam

Wijkteams:
Waar staan we en hoe nu verder?
Om uit te leggen waar we staan een korte terugblik op de stappen tot nu toe.

Binnen de kerkenraad is er in 2020 al nagedacht over taakgroepen. Door het instellen van taakgroepen voor bepaalde taken willen we de belasting van de ambtsdragers verminderen. Het maakt het dan ook makkelijker om mensen te vragen voor een taakgroep omdat daar niet direct een toezegging voor 4 jaar voor nodig is. Hierdoor hopen we dat meer mensen bereid zijn om actief lid van onze gemeente te zijn.
Het doel is om de taken zodanig te organiseren dat er meer betrokkenheid is binnen de gemeente en waarbij er minder lange commitment gevraagd wordt. Door een groeimodel te hanteren kunnen mensen betrokken raken met een eenvoudige taak en doorgroeien naar meer pastorale taken.

Een van de taakgroepen betreft de pastorale zorg. De afgelopen jaren is er vanwege het tekort aan ambtsdragers vooral nog bezoek op verzoek. Dit is erg jammer want nu wordt niet iedereen uit de gemeente persoonlijk bereikt. De mensen die geen bezoek aanvragen en de diensten niet of nauwelijks bezoeken ontvangen alleen de enveloppen van de kerk.

Binnen de PKN zijn er meer gemeente die deze problemen ervaren.
Bij de ouderlingen is het artikel over de gemeente Stiens met grote belangstelling gelezen.
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/te-weinig-mensen-voor-pastoraat-de-protestantse-gemeente-stiens-biedt-oplossingen/
Een belangrijk onderdeel is de pastorale zorg onder te verdelen in “lichte” en “zwaardere” taken.
Binnen de HVD zijn de eerste stappen al gezet om de organisatie te veranderen. Een belangrijke inspiratiebron hiervoor zijn de ervaringen binnen de gemeente Rijssen. Hier wordt gewerkt met “Noabers” als oren en ogen van de gemeente.
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/noabers-als-ogen-en-oren-van-de-gemeente/

Vanuit de kerkenraad is er een werkgroep in het leven geroepen om te onderzoeken wat er in Zwartsluis mogelijk is. Deze werkgroep kwam al snel tot de conclusie dat je weet of iets werkt als je het probeert. Daarom is besloten om een pilot uit te voeren. Deze taakgroep voor de pastorale zorg hebben we wijkteam genoemd.

In de pilot zijn Diana, Afke, Roelie, Annet en Gerda gestart in een deel van de Barsbeek. Zij hebben vanaf september 2021 als wijkteam gewerkt. En de taken van de HVD en de wijkmedewerkers uitgevoerd. Waarbij ieder teamlid een aantal vaste adressen heeft. Bij elk contact wordt ook het persoonlijke contact gezocht. Dus bij de bezorging van elke envelop wordt er aangebeld en is er een contactmoment. Hiermee wordt een wijkteam de voelsprieten van de gemeente.
De eerste brief was een uitleg dat we de pilot draaien en dat er dus nu 1 aanspreekpunt is.

De taken die benoemd zijn:
-kerkpost
-kerstattentie
-nieuw ingekomenen
-verjaardagen > 75 , > 80 plus
-langdurig zieken
-kraamvisite (predikant – doopgesprek)
-bezoek pastoraal (op verzoek)
-25/40/50 jarig huwelijk.

De bloemen uit de kerk (via de bloemendienst) hebben we er vanwege organisatorische redenen uit gelaten.

Om te weten hoe groot de belasting is heeft een ieder de benodigde tijd bijgehouden. Al met al waren de ervaring van de wijkteamleden en de gemeenteleden positief.
Om dit verder uit te rollen binnen de gemeente hebben we gekeken of het gefaseerd ingevoerd kon worden. Dit wordt erg lastig omdat er dan 2 systemen door elkaar lopen. Vooral het verdelen van de post is dan erg lastig. Nu wordt de post bij de wijkmedewerkers bezorgd maar dat willen we verminderen naar alleen de contactpersonen per wijkteam. De contactpersoon per wijkteam regelt dat de post bij de andere teamleden komt.
De benodigde tijd is erg meegevallen dus we denken dat 8 adressen per persoon minder dan een uur per maand kost. Als we dat doorrekenen zouden er 8 teams van elk 6 personen nodig zijn binnen Zwartsluis.
Omdat er al veel mensen betrokken zijn als HVD’ster of wijkmedewerker hebben we besloten om deze personen persoonlijk uit te nodigen voor de eerste brainstorm avond op 6 april. Om te kijken of er voldoende belangstelling is om dit in het komende seizoen in de hele gemeente uit te rollen.
Op 6 april waren er ongeveer 30 mensen waarmee de wijkteams besproken zijn. Een aantal mensen wil graag dezelfde adressen houden en een aantal mensen wil dezelfde taken blijven doen. Dit is mogelijk als dit binnen een wijkteam opgelost kan worden. Er is wel een sterke voorkeur om zo snel mogelijk er naar toe te werken dat iedereen alle taken kan uitvoeren. Laten we ook elkaar helpen om te groeien!
Op 31 mei willen we de reis vervolgen. We beantwoorden vragen en hopen een start te kunnen maken met het indelen van de teams en de adressen.
Voor deze avond willen we iedereen uitnodigen die nieuwsgierig is naar het wijkteam idee. Wie neemt u mee ?
Het doel van de wijkteams:
Ieder gemeentelid heeft persoonlijk contact aan de deur. Hierdoor kan er makkelijker informatie uitgewisseld worden en voelt iedereen zich gezien in de gemeente.
De wijkteamleden fungeren in een klein team waarbij ze samen taken en adressen kunnen verdelen en ervaringen kunnen uitwisselen. De belasting is gering waardoor je er meer energie van krijgt dan dat je erin moet stoppen.
Vervolg:
Omdat we geconcludeerd hebben dat we het alleen in 1x voor de hele gemeente kunnen invoeren is het noodzakelijk dat we voldoende aanmeldingen hebben.
Als er meer dan 40 personen zich aanmelden als wijkteamlid dan kunnen we starten in september. Als dat niet lukt zijn we helaas genoodzaakt alles bij het oude te laten.
Wanneer we starten in september zullen we ook goed moeten kijken of alles goed werkt. Als er iets niet werkt dan graag direct terugkoppelen. Een evaluatie van alle wijkteams kan in januari gepland worden.
Nogmaals de oproep: Kom op 31 mei, laat uw stem horen en neem iemand mee !
Vele handen maken licht werk en hiermee houden we oog voor iedereen in de gemeente.
Graag tot ziens op 31 mei om 19:30 uur in het Trefpunt.

Het pilot team !

 

Naar het overzicht