pilot wijkteam

De kerkenraad heeft besloten om komend seizoen een pilot uit te voeren met een wijkteam. Een wijkteam is een groep mensen die in een wijk voor een aantal adressen alle bezoeken doet.
Het gaat dan bijvoorbeeld om :
Bezorging van de bloemen , enveloppen kerkbalans, gemeenteboekjes, verjaardagen en pastorale bezoeken. Binnen het team worden de taken verdeeld.
De exacte taken, de groepsgrootte en de wijkgrootte zullen in de pilot bepaald worden.
Als de pilot succesvol is kunnen we het uitbreiden naar andere wijken.

We starten het wijkteam in de wijk Barsbeek.
Op dit moment nemen deel aan de te starten pilot groep:
Afke Oosterhaven, Diana van Leusen, Roelie van Dalfsen.
We zoeken nog wijkmedewerksters en vrijwilligers die enthousiast zijn over het idee en willen experimenteren in de pilot. U kunt hiervoor met Afke contact opnemen. (gackkoning@hotmail.com)

Hieronder een korte toelichting hoe we tot het idee voor de pilot gekomen zijn.

Binnen de kerkenraad is er al enige tijd een zorg voor voldoende vrijwilligers om de ambten in te vullen. Het blijkt niet makkelijk om mensen te vinden die voor 4 jaar een verplichting willen aangaan.
Daarnaast willen we graag meer betrokkenheid stimuleren binnen de gemeente buiten de zondagse eredienst. Hiervoor zijn er 4 zaken genoemd waardoor we dat hopen te bereiken:
1) Goede omschrijving van de taken binnen een ambt met daarbij een inschatting van de tijd die de taak zal kosten per jaar.
2) Activiteitenlijst maken per geleding voor zaken die ook door een gemeentelid uitgevoerd kunnen worden ( toewijding per activiteit).
3) Het instellen van Taakgroepen. Denk hierbij aan bijv. de startzondagcommissie (toewijding per seizoen).
4) Organisatie pastorale zorg over meer mensen verdelen, zoals wijkteam, ouderling en dominee. Daarnaast de pastorale zorg aanbod gestuurd (jaarlijks en bij ziekte) organiseren naast vraag gestuurd (als buur, kennis, familie kan er zo een telefoontje of app naar het wijkteam gedaan worden om een bezoek te regelen voor iemand die het op dat moment nodig heeft).

Dit laatste idee is ontstaan door inspiratie uit de gemeente Rijssen en Stiens.
Om dit idee van wijkteams te organiseren hebben we contact opgenomen met de HVD. Binnen de HVD waren ook al ideeën om vernieuwingen door te voeren (o.a. meer mannen betrekken).
Het doel is om de taken zodanig te organiseren dat er meer betrokkenheid en plezierige samenwerking is binnen de gemeente en waarbij er minder lange inzet gevraagd wordt. Door een groeimodel te hanteren kunnen mensen betrokken raken met een eenvoudige taak en doorgroeien naar meer pastorale taken.
Een team bestaat uit een groep van 4-6 personen. (bijvoorbeeld: een wijkmedewerkster, een vrijwilliger, een HVD’ster , en een diaken en/ of ouderling). Samen worden de taken en bezoeken voor de 15-20 adressen verdeeld. Als er signalen zijn dat er meer pastorale zorg nodig is, wordt een ouderling of de dominee ingeschakeld.
We hopen dat wijkteams onze gemeente mogen inspireren om (vaker/tijdelijk) een steentje bij te dragen!

Naar het overzicht