“Connected in Christ” is de nieuwe naam van het Hervormd Jeugdwerk!

Het Hervormd Jeugdwerk van de Hervormde gemeente in Zwartsluis heeft een nieuwe naam: “Connected in Christ”.
Binnen de gemeente zijn er veel verschillende activiteiten voor de jeugd. De naam Hervormd Jeugdwerk werd voornamelijk gekoppeld aan de club. Maar er is ook kinderkerk, jeugdkerk, catechisatie en er zijn Young Believe diensten voor de jeugd. En dan zijn er nog de activiteiten om dit te financieren zoals de Knieperties actie en het oud papier.
Om de onderlinge verbondenheid van al die activiteiten te versterken is er een nieuwe naam bedacht; Connected in Christ. Deze naam geeft de onderlinge verbondenheid weer maar geeft ook aan wat we willen bereiken voor de jeugd ; Connected in Christ. Het doel is om de jeugd in aanraking te brengen met het Christelijk geloof. En dit willen we onder andere bereiken door de groepsvorming te stimuleren.
Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk een nieuw logo. Het logo heeft als basis het WiFi teken , voor de jeugd het teken van verbinding. De vredesduif staat net als in het PKN logo voor vrede en de heilige Geest. Het logo geeft in één beeld weer wat we willen bereiken.
Voor het maken wat het logo hebben we professionele hulp van Active Creations gekregen. We willen ze dan ook hartelijk bedanken voor hun belangeloze inzet.

Naar het overzicht