Collectedoelen 1, 4 en 8 november

De diaconie maakt hierbij de collectedoelen bekend voor de diensten op 1,4 en 8 november.

Zondag 1 november:
Collecte Kerk in Actie Najaarszendingsweek: Predikant in Thailand
In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op deze zondag gecollecteerd voor de ondersteuning van het werk van Kerk in Actie: Beurzen voor studenten in Thailand.
In Thailand is slechts 1% van de bevolking christen. De meeste christenen zijn lid van Church of Christ. Deze presbyteriaanse kerk bestaat zo’n 150 jaar en heeft een goede naam opgebouwd. De kerk heeft veel scholen en ziekenhuizen opgericht.
Predikanten voor de Church of Christ worden o.a. opgeleid aan de Theologische Faculteit McGilvary. Deze faculteit is een van de twee christelijke universiteiten in het land en biedt ook een Engelstalige Masteropleiding aan.
Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand om les te geven in de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek. Veel studenten uit de buurlanden komen naar McGilvary, maar hebben beperkte financiële middelen. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor aspirant-predikanten uit de buurlanden die aan McGilvary willen studeren.
In 2015 wil Kerk in Actie aan vijf studenten die kans geven!

Meer informatie over project en materialen: zie www.kerkinactie.nl

Diaconiecollectes op Dankdag en oogstzondag 4 en 8 november 2015
Dorcas Voedselactie 2015
Dorcas legt zich niet neer bij honger en diepe armoede in de wereld. Daarom organiseert Dorcas jaarlijks een actieweek, waarin duizenden vrijwilligers in Nederland voedsel en geld inzamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika en voor mensen die getroffen zijn door rampen. Dat is de Dorcas Voedselactie.


1 tot en met 8 november 2015
In 2015 vindt de Dorcas Voedselactie voor de twintigste keer plaats. Vrijwilligers houden van 1 tot en met 8 november 2015 allerlei acties vanuit supermarkten, kerken, scholen, bedrijven, clubs en verenigingen.
Voedsel voor nu, voedsel voor later
De tijdens de actieweek ingezamelde middelen komen terecht in voedselpakketten (voedsel voor nu) of worden geïnvesteerd in voedselzekerheidsprojecten (voedsel voor later). Kortom:
Voedsel voor nu = boodschappen = voedselpakketten
Uit de ingezamelde boodschappen stelt Dorcas voedselpakketten samen voor mensen die door ziekte, ouderdom, beperkingen of rampen niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Voedsel voor later = geld = opleiding, werk en inkomen
Mensen in nood en diepe armoede kunnen van het ingezamelde geld een opleiding volgen, begeleiding krijgen op de arbeidsmarkt en toegang krijgen tot een microkrediet om zaaigoed, vee of gereedschap te kunnen kopen. Zo verdienen zij brood op de plank voor zichzelf en voor anderen.
Meer informatie: zie www.dorcasvoedselactie.nl

 

Naar het overzicht