Collectedoel 5 juni 2016 Kerk in Actie

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat 5 juni 2016

Hulp na seksueel geweld
Ieder uur krijgt een meisje in Guatemala te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft.
Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, strijdt tegen het toenemende huiselijk en seksueel geweld. Slachtoffers krijgen psychologische begeleiding en hulp bij het doen van aangifte.
Refugio ondersteunt de politie en lokale overheden, zodat zij de meisjes op de juiste manier opvangen en doorverwijzen.
De organisatie kaart misstanden aan en dringt aan op het straffen van daders. Samen met Refugio werken de meisjes bovendien aan hun toekomst.
Op zondag 5 juni collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Refugio in Guatemala.
Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Refugio Guatemala.

https://www.kerkinactie.nl/projecten/hulp-na-seksueel-geweld

Naar het overzicht