Collectedoel 12 juni Heilig Avondmaal

Collectedoel Diaconie Heilig Avondmail zondag 12 juni 2016: Rode Kruis
Hongersnood dreigt voor 42 miljoen Afrikanen door extreme droogte


Een grote hongersnood dreigt voor minstens 42 miljoen mensen in Afrika. Door het weerfenomeen El Niño is er al maanden extreme droogte in verschillende landen in het continent, met grote water- en voedseltekorten tot gevolg. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen en wil hongersnood voorkomen. De noodhulporganisatie opent Giro 7244 om te zorgen dat ze de nodige hulp kan blijven bieden.
Door het uitblijven van de verwachte regen in maart is de situatie in verschillende landen verergert. Kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zijn het meest kwetsbaar en hebben acuut hulp nodig. Bijvoorbeeld in Ethiopië waar het land op dit moment te maken heeft met de grootste droogteperiode in 50 jaar. Meer dan 10 miljoen mensen hebben hier voedselhulp nodig en bijna 6 miljoen mensen hebben niet genoeg water of sanitaire voorzieningen. In Oost- en Zuidelijk Afrika, hebben op dit moment zo'n 1 miljoen kinderen extra medische hulp nodig wegens ernstige uitdroging of ondervoeding. In Malawi, Swaziland en Zimbabwe is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen.
El Niño
Het weerfenomeen El Niño komt eens in de drie tot zeven jaar voor. Het is een tijdelijke verandering van zee temperatuur in grote delen van de Stille Oceaan. Deze verandering beïnvloedt het weer wereldwijd. Droogte heeft grote gevolgen voor de economie: landbouw en visserijoogsten mislukken volledig. Mensen zien hun gewassen verdrogen en hun vee verhongeren en sterven.
Maatregelen
Het Rode Kruis helpt in de landen die zijn getroffen door de extreme droogte met voeding, medische hulp, water en informatie over hygiëne. Naast noodhulp bouwen hulpverleners ook putten waterdammen en delen tabletten uit om drinkwater te zuiveren. Ook worden waterputten hersteld, irrigatiesystemen aangelegd en wordt er voorlichting gegeven over de effecten van klimaatverandering en hoe daarmee om te gaan. Zo worden er bijvoorbeeld zaden verstrekt die beter tegen de droogte kunnen.
Vele miljoenen euro's zijn nodig om meer levensreddende hulp mogelijk te maken. Het Rode Kruis roept daarom de Nederlanders op om de slachtoffers van de droogte niet te vergeten en te storten op giro 7244. Naar verwachting gaat de ernstige crisis nog maanden duren. Daarom is grootschalige en langdurige hulp nodig.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Naar het overzicht