Wijkavond wijk 1

“ Wat zet jou in vuur en vlam” en “Wat heb je nodig om in vuur en vlam te raken”.


Hierover willen wij met elkaar van gedachten wisselen. Voel je vrij om in te brengen wat jou persoonlijk bezighoudt.

Mogen wij u welkom heten op maandag 28 september 2015. Gastgezin is de fam. ten Napel-Schaapman, Groot Lageland 29.

Inloop tussen 20.00-20.15 uur en wij hopen de avond te sluiten tussen 21.45-22.00 uur.

Uitgenodigd worden gemeenteleden die wonen aan het Buitenkwartier, Groot- en Klein Lageland, Kwartierenweg, de Moete en het Westeinde.

Namens de ouderlingen: Mevr. T. Poortvliet-Nowee, uw wijkouderling (wijk 1).

Naar het overzicht