Lezing in synagoge van Zwolle

PERSBERICHT

Lezing in synagoge van Zwolle

 

Op woensdag 29 november 2017 geeft Drs. Eelko Hooijmaaijers een lezing in de synagoge van Zwolle over “Wat er aan de oprichting van de Staat Israël voorafging”.

Hooijmaaijers is universitair docent Geschiedenis van het moderne Midden-Oosten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In zijn lezing gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis van Israël die reikt tot ver in de 19e eeuw.

De bijeenkomst vindt plaats in de synagoge, Samuel Hirschstraat 8, en begint om 19.30 uur. D

e avond wordt georganiseerd door de Zwolse afdeling van het Genootschap Nederland-Israël. Niet-leden betalen een toegang van € 7,50.

 

Toelichting

Geen land ter wereld staat zo ter discussie als Israël. In die discussie stapelen de misverstanden elkaar vaak op. Velen denken dat de Joden pas na de Tweede Wereldoorlog naar Palestina kwamen en het land van de Palestijnen hebben “ingepikt”. Maar voor een zinvol debat is goede kennis van de geschiedenis noodzakelijk. Dit jaar herdenken we dat 100 jaar geleden de Britse regering de Balfour-Verklaring uitvaardigde. Daarin werd de Joden een Joods-nationaal tehuis in Palestina toegezegd. Hoe kwam die verklaring tot stand? En was het Britse mandaat over Palestina in de jaren daarna wel zo vriendelijk voor de Palestijnse Joden? Hoe verhielden de Britten zich tot de Arabische wereld? Het is dit jaar bovendien 70 jaar geleden dat de VN een verdelingsplan voor Palestina aannam. Waarom accepteerden de Joods-Palestijnse leiders dit plan wel, maar de  Arabische leiders niet? Toen op 14 mei 1948 Israël werd opgericht, brak een bloedige oorlog uit. In deze lezing wordt de voorgeschiedenis van Israël geplaatst binnen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten tijdens en tussen de Wereldoorlogen. Er worden verschillende historische visies op de gebeurtenissen besproken. Ook zullen er boeken over het Israëlisch-Arabische conflict te koop zijn.

 

Het Genootschap Nederland-Israël dat de avond organiseert, staat open voor allen die Israël en de joodse cultuur beter willen leren kennen. Leden krijgen per seizoen vijf interessante lezingen en een culturele avond aangeboden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de fraaie synagoge van Zwolle.

 

Naar het overzicht